Research: What is grief counselling and psychotherapy?

Sorgterapi

Josefine Diederichsen – Psykoterapeut MPF

Det kan være en udbytterigt at gå i sorgterapi, hvis;

∙ du har svært ved at genfinde mening med dit liv efter et tab

∙ du føler dig tom og kan ikke mærke dine egne følelser
∙ du har svært ved at sove
∙ du har dårlig samvittighed eller skyldfølelse
∙ du er bange for selv at blive syg eller dø
∙ du har fået katastrofetanker
∙ du havde et konfliktfyldt forhold til den du har mistet
∙ du føler dig ensom og isoleret i sorgen
∙ du bliver ved med at gennemleve grimme billeder af sygdommen/ulykken
∙ du har svært ved at dele din smerte med dem du kender.

Fire faser – Tabsreaktioner

Psykologerne ved Konges Nytorv

Man taler om, at en krisereaktion har fire faser. Første fase er chokfasen, hvor man benægter det, der er sket. Man reagerer irrationelt og er konfus. Denne tilstand varer højst nogle dage. 

Den næste fase er reaktionsfasen, hvor man erkender hvad, der er sket og føler afmagt og sorg. Fasen varer normalt nogle uger. 

Fase tre kaldes bearbejdningsfasen. Man begynder nu at tænke på, at livet skal gå videre. Eventuelle skyldfølelser bliver sat i et mere realistisk relief. Denne fase varer oftest fra et par uger til et par måneder. 

Sidste fase hedder nyorienteringsfasen. Man er nu igennem krisen og ser på det hele med friske øjne. Man er en erfaring rigere og et nyt menneske med et nyt liv. Man har forsonet sig med det, der er sket.
Phase 1Jens ObelResearch