Hilma af Klint på Henie Onstad Kunstsenter

Utstillingen om Hilma af Klint viser en annerledes tolkning av modernismen, og setter lys på en av kunsthistoriens ukjente pionerer.

For meg har modernismen alltid betydd troen på det rasjonelle. Jeg ser for meg den enestående kunstner, sparsomt belyst på sitt kontor mens han nøye tegner ut sine ideer. Men etter en søndag ettermiddag på utstillingen om Hilma af Klint har mine inntrykk blitt snudd opp ned.

Utstillingen Hilma af Klint − Abstraksjonens Pionér består av 200 verker. Noen av dem er flere meter høye. Alle malt av den kvinnelige, svenske kunstneren Hilma af Klint mellom 1905 og hennes død i 1944. I samarbeid med en gruppe kvinner utforsket hun de usynlige og mystiske aspekter av livet og døden.

Feminin tolkning

Det første som som slo meg da jeg gikk blant maleriene var kontrasten til de abstrakte kunstnere jeg kjenner. Kandinsky og Mondrian sine verker fremstår som industrielle og maskuline. Begge kunstere var tett knyttet til modernismens filosofi og Bauhaus-skolen. Hilma af Klint sine verker derimot, fremstiller en motsetning til maskiner og logikk – naturen og det sjelelige. Modernistenes tro på det menneskeskapte står i sterkt kontrast til det spirituelle og underbevisste i Hilma af Klints malerier. Likevel ble de malt på samme tid.

På utstillingen lærte jeg at det skjedde det et skift i hvordan man så på verdenrundt århundreskiftet. Fascinasjonen for den åndelige verden var stor og samtidig oppdaget vitenskapen flere av naturens skjulte krefter, som infrarødt lys og røntgenstråling. Det skjedde også et stort skifte for kvinner. Kvinnebevegelsen spredte seg gjennom Europa. Sverige var spesielt tidlig ute med å tillate kvinner å studere kunst. Dette skulle ha stor betydning for Hilma af Klint.

Spirituelle innflytelser

Hilma af Klint ble født i 1862, i Stockholm. Etter fem år på kunstskole fikk hun anerkjennelse for sine landskapsmalerier og portretter. Hun var tidlig påvirket av det okkulte. Som 17 åring ble hun tilhenger av teosofi, en spirituell filosofi grunnlagt i 1875 som forener religion og vitenskap.

«Det var grunnleggende for mange kunstnere på 1900-tallet at kunsten skulle utvide menneskers virkelighetsforståelse. Med maleriet som et middel søkte Hilma af Klint innsikt i en større sammenheng bak den synlige verden» skriver sjefskurator Milena Høgsberg på Hennie Onstads hjemmeside.

Mens hun gikk på kunstskole begynte Klint å eksperimentere med okkulte seanser. Sammen med fire andre kvinner dannet hun gruppen De Fem. Sammen utforsket de sine indre åndelige stemmer. Ved å tegne og skrive uten å bevisst styre pennen tolket de sine underbevisste impulser. I 1905 hørte Hilma en stemme som fortalte henne at hun skulle formidle en ny livsfilosofi, og hun selv kom til å bli en del av et nytt rike. Dette ga inspirasjonen til Hilma af Klints første abstrakte verker.

Hemmelige malerier

På Wikipedia står det at Wassily Kandinsky lagde det første reelle abstrakte verket i 1910. Han mente selv han var den aller første til å abstrakt fremstille følelser og opplevelser på lerretet. Men lenge før han malte sitt første verk hadde Hilma af Klint allerede utviklet sitt eget abstrakte utrykk. Dette skulle historien holde skjult i nesten hundre år.

Gjennom hele karrieren utstilte hun sine naturtro landskapsmalerier. Men ved siden av eksperimenterte hun med det abstrakte i skjul. I sitt testamente ba hun om at maleriene ikke skulle bli vist før 20 år etter hennes død. Hun mente det var først da tiden ville være moden.

«Hun var en kunstner med en klar fornemmelse av at hun først ville bli forstått lenge etter sin død» skriver sjefskuratoreren Milena Høgsberg. «Til tross for at Hilma af Klint malte abstrakte malerier allerede i 1906, stilte hun aldri ut de banebrytende bildene i sin levetid.»

I 1970, 26 år etter hennes død ble bildene donert til Moderna Museet i Stockholm. Men de avslo gaven. Så i 1986 sendte en svensk kunsthistoriker inn bildene til en utstilling i Los Angeles. Først da ble bildene vist for resten av verden. 

Det skulle ta 80 år fra hun malte sitt første abstrakte verk, til Hilma af Klint fikk anerkjennelse.

 

http://hok.no/arrangement/hilma-af-klint-abstraksjonens-pioner

http://www.modernamuseet.se/sv/Moderna-Museet/Om-museet/Forskning/Det-andra-onskemuseet/Hilma-af-Klint/

http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/first-abstract-artist-and-its-not-kandinsky

https://snl.no/abstrakt_kunst

WritingJens Obel